Cấp phép xây dựng qua mạng với nhà ở riêng lẻ từ Quý II năm 2021

Theo Quyết định 406/QĐ-TTg, năm 2021, việc xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

xin phép xây dựng giá rẻ, xin phép xây dựng, xin giấy phép xây dựng, điểm mới xin phép xây dựng, giấy phép xây dựng, xin phép xây dựng 2021, cấp phép xây dựng

Cấp phép xây dựng qua mạng với nhà ở riêng lẻ từ Quý II năm 2021
27/03/2021 | 729

Theo Quyết định 406/QĐ-TTg, năm 2021, việc xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cụ thể, trong danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-TTg gồm có cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Dự kiến, thủ tục này được triển khai toàn quốc trong Quý II/2021.

Như vậy, theo Quyết định 406, sẽ cấp phép xây dựng qua mạng với nhà ở riêng lẻ từ năm 2021.

Ngoài ra, một số thủ tục hành chính về xây dựng, nhà đất dự kiến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 gồm:

- Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng;

- Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua;

- Cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai;

- Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai...

Cũng theo Quyết định này, ngoài những dịch vụ công đã phê duyệt tại Điều 1, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Từ khóa:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC HƯNG GIA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC HƯNG GIA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC HƯNG GIA 1 2 3 4 7 8 9 9 9